សូមស្វាគមន៍នៃការចូលមើលរបស់លោកអ្នកនេះជាការបង្កើតប្លុកដំបូងរបស់ខ្ញុំដូចនេះវាមិនទាន់ពេញលីងល្អទេ​​ my gmail yunvotha10@gmail.com។

Sunday, April 28, 2013

សណ្ឋាគារចម្លែក រចនាឡើងដោយរថយន្ត

V8 Hotel គឺជាសណ្ឋាគារដែលមានការតុបតែង ដោយរថយន្តជាច្រើនម៉ូត ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅតំបន់ Stuttgart ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់។ វាមិនត្រឹមតែជាសណ្ឋាគារ ប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងជាមជ្ឈមណ្ឌល ចែកចាយរថយន្តអន្តរជាតិទៀតផង។
បន្ទប់នីមួយៗ នៅក្នុងសណ្ឋាគារមួយនេះ មានការរចនាជាចែកចេញជា ១០សណ្ឋានខុសៗប្លែកពីគ្នា ដែលមានបំពាក់ទៅដោយ ម៉ូតរថយន្តល្បីៗជាច្រើន នៅទូទាំងពិភពលោក ដែលធ្វើឲ្យភ្ញៀវទេសចរណ៍ ស្នាក់នៅទទួលបានអារម្មណ៍មួយប្លែក។
សណ្ឋាគារ V8 Hotel នេះមានទីតាំងនៅជិត អាកាសយាន្តដ្ឋាន Boblingen របស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ ដែលបើក ដំណើរការ តាំងពីឆ្នាំ ១៩១៥មកម្ល៉េះ៕
Looking Today
Looking Today
Looking Today
Looking Today
Looking Today

No comments:

Post a Comment